Artikel Weekbode; week 43, jaar 2023.

2de clubbotteling "The Angels' Share" whiskyclub

Artikel Weekbode; week 27, jaar 2021.

Artikel Weekbode; week 26, jaar 2019;

Barbecue "The Angels' Share" whiskyclub

Artikel Weekbode; sept. 2014;

1ste Clubbotteling "The Angels' Share" whiskyclub